dot ثبت درخواست مشاوره


شرکت پارس تاکان
parstakan

نخست - تحصیل در ارمنستان

 dot تحصیل در ارمنستان

اخذ پذيرش وتحصيل در ارمنستان(ايروان)
(دررشته هاوگرايش ها ي مختلف كشاورزي؛ علوم پايه - علوم انساني - هنر- بيوتكنولوژي - مهندسي- علوم پزشكي – واكثررشته هاي تخصصي پزشكي)
به صورت ترددي.نيمه حضوري ويا حضوري وبامترجم
ارمنستان كانون توجه كشورهاي منطقه

باهزينه مناسب تحصيل وزندگي-ودر همسايگي تبريز هزينه زندگي تقريبا هم سطح باايران است
رفت وآمد آسان سريع وكم هزينه.داراي 4پروازدر هفته و21 حركت زميني از تهران به ايروان
با امنيت بالا.پايين بودن آمار بزهكاري وخشونت
دانشگاههاي مورد تآييدوزارت علوم ايران : (وقابل اعتبار براي كشورهاي اروپايي)
هزينه تحصيل يكساله كارشناسي: 2400- 1200دلار - كارشناسي ارشد: 2400- 1800دلار- دكترا : 1200- 2700دلار
هزينه خوردوخوراك :ماهيانه 150 تا 200 دلار
هزينه ي خوابگاه: ماهيانه 50 تا70 دلار
اجاره ي مسكن(آپارتمان) 2 تا 3 نفره(باامكانات) :ماهيانه 250تا 300 دلار
الف – دانشگاه هاي گروه يك (معتبربراي كليه مقاطع تحصيلي :كارشناسي-كارشناسي ارشدودكترا)


1-دانشگاه دولتي ايروان
(دوره دكترا علاوه بر حضوري .به صورت ترددي وبه انگليسي ويا بامترجم نيز ارائه مي گيرد)
دانشكده ها:
فيزيك –-رياضيات–راديوفيزيك والكترونيك - مكانيك-.شيمي – بيولوژي - بيو تكنولوژي - زمين شناسي – تاريخ – جغرافي – اقتصاد – حقوق – روزنامه نگاري – فلسفه وروان شناسي – علوم اجتمائي – روابط بين الملل – زبان هاي خارجي -الهيات - شرق شناسي شامل: ايران شناسي(فارسي) عرب شناسي ؛ ترك شناسي .مردم شنا سي و...)


2- دانشگاه دولتي كشاورزي(تامقطع دكترا)
علاوه بر حضوري .به صورت ترددي ويا بامترجم نيز ارائه مي گيرد
دانشكده ها:
Agriculture Department
Department of Veterinary Medicine and Animal Husbandry
Department of Farm Mechanization and Transportation
Department of Land-reclamation, Land Tenure and Land Cadastre
Department of Foodstuffs Technologies
Department of Economics


3- آكادمي هنرهاي زيبا(تا مقطع دكترا)
(صرفا رشته هاي وابسته به هنر)
Currently the Academy has admissions on the following specialties:
- Graphics - Design
- Sculpture - Applied Fine Arts - painting
– – Fine Arts Computer Projection
– Outfit Modeling
– History and Theory of Fine Art


ب - دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي ، گروه دو ، كه مداركشان به شرط موفقيت درآزمون فقط تاسطح كارشناسي ارشد ارزشيابي مي شود.


1-دانشگاه مهندسي( پلي تكنيك ايروان)
برخي ازرشته ها:
(مهندسي پزشكي-برق -الكترونيك -كامپيوتر- IT – مخابرات به انگليسي) -استخراج نفت-طراحي بدنه وشاسي اتومبيل--اتومكانيك-مكانيك-م هندسي روبوتيك-مهندسي نفت-مهندسي صنايع-متالورژي-رادارها-متر و - هوافضا-راه وساختمان-جوشكاري-شيمي-ليزر- مواد-جامدسازي-كامپيوترسخت افزار- و...
2 - دانشگاه معماري وشهرسازي
3-دانشگاه كنسرواتور( رشته هاي موسيقي وهنر)
4 - دانشگاه زبان هاي خارجي (تنها زبان وادبيات روسي)
5 - دانشگاه علوم پزشكي ايروان:
پزشكي.دندانپزشكي وداروسازي( به زبان روسي ياانگليسي)
 

 

 

 dot شرايط پذيرش:

 الف : معدل پيش‌دانشگاهي از 16 به بالا باشد.
 ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي يا رياضي؛ فيزيك باشد.
 ميانگين نمرات پيش‌دانشگاهي متقاضيان انتقال در مقاطع دكتراي عمومي ( پزشكي ، ندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16 باشد.
 براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) دانشجو بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
 فعلادوره آمادگي يكساله زبان بعنوان پيش دانشگاهي پذيرفته مي شود(بايد به تآييد آموزش وپرورش ايران برسد)
 هزينه كالج زبان(دوره آمادگي)متغير بين 1500 تا 2500 دلار مي باشد.
 هزينه تحصيل دررشته پزشكي.سالانه 3700 دلار-دندانپزشكي4300دلار-دارو سازي3000 دلار
 شرايط دوره تخصص پزشكي(روسي يا انگليسي( :
 4 سال دوره تخصص :شهريه سالي 3500-3700دلار
 (در موقع انتقال به ايران در امتحان دستياري شركت نموده وبايد حداقل 60% نمره نفر اول رشته مورد نظر را بياورد
 در صورتي كه IELTS GENERAL با نمره 5/6 يا toefl با نمره550 داشته باشند مي توانند در هر رشته اي به جزء پزشكي هسته اي پذيرش گرفت .(ساليانه در هر رشته 10 نفر پذيرش مي شوند ودر صورت تقاضاي بيش از حد ظرفيت ازبين متقاضيان مصاحبه تخصصي در زمينه رشته به عمل مي آيد) )
 در صورتي كه مدرك زبان نداشته باشند در سپتامبر يا فوريه بايد در امتحان ورودي شركت نمايند va dar hadde IELTS GENERAL 5 MIBASHAD و در صورت قبولي مي توان نسبت به اخذ پذيرش اقدام نمود .
 تمامي رشته هاي تخصصي ايران به جزء پزشكي هسته اي در ارمنستان ارائه مي گردد .
 دانشجو در هرسال تحصيلي مي تواند به مدت 3 تا 4 ماه در ايران به صورت مهمان .قسمتي از دوره تخصصي خود را بگذرانند. +تعطيلات تابستاني وزمستاني
 نحوه ارزيابي مدارك تحصيلي در ايران :
 آزمون كتبي ويا مصاحبه علمي براي دارندگان مدارك كارشناسي وارشد.
 وياانتشار يك‌ مقاله‌ علمي‌ از پايان‌ نامه‌ در مجلات‌ معتبر(براي دارندگان مدارك ارشد)
 مدارك‌(Ph.D.):ارايه‌ صورت‌ جلسه‌ امتحان‌ جامع‌ دوره‌ دكتري‌ و انتشار يك‌ مقاله‌ علمي‌ از پايان‌ نامه‌ دكترا در مجلات‌ معتبر علمي‌ بين‌المللي‌ غيرمحلي‌ (كشورهاي‌شوروي‌سابق)،
 شروع كلاسها 10 شهريورماه
 

 dot مزايای دانشگاههای ارمنستان:   

1-تاييد مدارک توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
2-برخورداری دانشگاهها از استانداردهای جهانی
3- پايين بودن هزينه های تحصيل و زندگی
4-امنيت بالای اجتماعی
5-نزديکي فرهنگی ارمنی با ايران
6-نزديکی و امکان سفر زمينی به ايروان (هرروز يک تا 2 اتوبوس از تهران به ايروان در رفت و آمدند(
7-قابل انتقال به ايران
8- بدون کنکور و پيش دانشگاهی
9-دوره آمادگي يكساله زبان(زيروکورس) بعنوان پيش دانشگاهي پذيرفته مي شود.

 dot هزينه ها:  

هزينه كالج زبان(زيروکورس)مهندسی ها بين 1300 تا 1800 دلار ومهندسی معماری و عمران حدود1800 تا2500 دلار در سال

 زيروکورس داروسازی و پزشکی و دندانپزشکی حدود3300 تا3700دلار در سال .
هزينه تحصيل دررشته پزشكي.سالانه حدود 4000 تا 4500 دلار- دندانپزشكي 4500 تا5000 دلار- دارو سازي3000 تا3500دلاردر سال
دوره تخصص پزشكي(روسي يا انگليسي) شهريه: سالي 4500-5000دلاردر سال
هزینه دوره فوق لیسانس حدود 2000 تا 2500 دلار در سال
 هزینه دوره دکترا -PHD-حدود 2800 تا 3500 دلار در سال
در رشته های دانشگاه کشاورزی حدود 2000 دلار در سال

 dot ثبت درخواست مشاوره