اقامت و ثبت شرکت در خارج از کشور

اقامت و ثبت شرکت در خارج از کشور : ثبت شرکت در کشور های مختلف یکی از راه حل های اخذ اقامت و مهاجرت به آن کشور محسوب می شود.گاهی شما برای مهاجرت به یک کشور مثلا اروپایی باید اقدام به سرمایه گذاری نمائید ولی ممکن است با هزینه بسیار پایین تر و صرف زمان کمتر از طریق ثبت شرکت بتوانید برای خود و اعضای خانواده خود اقامت یک کشور را اخذ نمائید.
متاسفانه به دلیل تحریم ها علیه کشور عزیزمان ایران علاقه مردم به مهاجرت و نقل مکان زیاد شده است که البته سوءاستفاده برخی افراد سود جو نیز زیاد شده است.پس اگر مراقب نباشیم و اطلاعات کافی در مورد کشور مورد نظر خود و قوانین آن نداشته باشیم قطعا هم سرمایه و هم زمان خود را از دست داده ایم پس مشاوره با مشاوران صادق و متعهد از مهمترین و تاثیر گذارترین موارد در رسیدن به موفقیت می باشد.

کشورهای اروپایی
آمریکا
کانادا
استرلیا و نیوزلند
سایر کشورها