ثبت شرکت در چین

ثبت شرکت در چین به همراه اخذ اقامت و افتتاح حساب بانکی 3 تا 4 ماه کاری زمان می برد.که مشاوران بین الملل پارس تاکان با کادری مجرب شما را در تمام مراحل انجام کار یاری می کنند .

شرکت به صورت سرمایه گذاری خارجی (WFOE) می باشد.

در صورتی که متقاضی اقامت را بخواهد با ید سرمایه ثبتی اش 160000 دلار باشد و در صورت نخواسن اقامت می تواند 20 درصد آن 160000 دلار را پرداخت کند.

در صورت خواستن مجوز واردات و صادرات باید حداقل متراژ دفتر کار 80 متر باشد.

نوع فعالیت شرکت را باید مشخص کنید .

نام شرکت باید به چینی باشد.ترجمه پاسپورت لازم می باشد.

پرینت حساب بانکی شما نیز جزو مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت می باشد.

ثبت شرکت در چین

ثبت شرکت در چین : با توجه به رشد بازار تولیدی جمهوری خلق چین بصورتی فزاینده و تمایل بیش از پیش بازرگانان و شرکتهای ایرانی به برقراری رابطه تجاری و ایجاد پایگاهای مطابق با حقوق تجاری برسمیت شناخته شده توسط دولت چین در خاک این کشور، شرکت پارس تاکان خدمات متنوع خود را در زمینه ثبت شرکت در چین معرفی میکند.

مشاوره ثبت شرکت در چین به صورت رایگان می باشد، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در خصوص ثبت شرکت در چین شما می توانید به صورت حضوری و تلفنی با ما در تماس باشید.

شرکت پارس تاکان دو مدل تجاری از شرکتها را برای افراد خارجی به ثبت میرساند:
– Wholly Foreign Owned Enterprise
– Joint Venture

ثبت شرکت در چین WFOE

این نوع از شرکتھا در واقع شرکتھای مسئوليت محدودی ھستند که مالکيت صددرصد آنھا در اختيار سرمایه گذاران خارجی است. در کشور چين، این مدل از شرکتھا عموما به منظور کارھای توليدی و صادرات مستقيم و یا معرفی تکنولوژی ھای نسل جدید تاسيس می شوند. با این وجود با توجه به عضویت کشور چين در سازمان تجارت جھانی از آن پس این مدل تجاری کمی دچار تحول گشت و امروز مجموعه ھای خدماتی مانند شرکتھای مشاور و مدیریتی نيز در قالب WFOEتاسيس می شوند.

Wholly Foreign Owned Enterprise شامل:
– Trading Company
– Foreign Representative Office
– Consultant Company
– Manufacturing Company
– Logistics Company
– Branches of Foreign Enterprises

ثبت شرکت در چین JV

این مدل از شرکتھا دو یا چند مليتی متداول ترین شيوه حضور خارجيان در کشور دیگری بعنوان سرمایه گذار می باشند. در این مدل که بر اساس سھام متقابل و روابط تجاری یکسان بنا می شود.دولت چين ھمواره سرمایه گذارن خارجی را به انتخاب این مدل تجاری تشویق کرده است و آنرا بھترین شيوه حضور خارجی ھا در عرصه توليد محصولات و بکارگيری تکنولوژی ھای مدرن می داند بطوری که بسياری از توليدات ارزان قيمت چينی ھمواره محصول شرکتھای JV بوده اند همچنین در برخی از موارد که دولت کنترل فعالیت در آن زمینه را در دست دارد تنها راه تاسیس شرکت، شیوه JV است مانند رستوارن داری، ساختمان و راه سازی و تولیدات صنایع خودرو و وابسته به آن و لوازم بهداشتی و آرایشی و …

Joint Venture شامل:
– Equity
– Cooperative