ثبت شرکت در مالزی

برای  ثبت شرکت در مالزی Private Limited یا Sdn bhd در مالزی حداقل به ۲ سهام دار و عضو هیت مدیره نیاز میباشد طبق مقررات SSM ) سازمان شرکت های مالزی) برای ثبت حداقل به یک نفر مقیم احتیاج می باشد. تعریف مقیم : افراد مالزیایی (چینی- مالایی- هندی) و یا خارجیانی که ویزای اقامت ( دانشجویی – MM2H – کاری ) را دارند و دارای آدرس ثبت شده در مالزی میباشد. ۳ شاخه فعالیتی میتوان د ر شرکت های Private Limited تعریف کرد که این شرکت بر این اسـاس ثبت شده و حق فعالیت دارد. طبق قوانین مالزی هر شرکت ثبت شده موظف میباشد حسابرسی سالیانه خود را هر ۱۲ ماه انجام دهد و سود و زیان خود را اعلام کند.

در صورتیکه گــزارش حسابرسی با سود همراه باشد باید مالیات آن پرد اخت شود. (تعریف سود خالص – درآمد شرکت منهای تمامی هــزینه های انجـام شده طی سال به عنوان سود خالص در نظر گرفته میشود.) تعرفه مالیات بر درآمد در شرکتهای مالزی بسیاری از شرکتهای ثبت شده به مسائل مالیاتی و اظهارنامه شـرکت بر حسابرسی خود بی توجهی میکنند که باعث فقدان اعتبار شرکت شده و در زمان مراجعه جهت تمدید با مشکلات تمدید روادید کاری برای صاحبان شرکت مواجه خواهند شد. مالیات بر درآمد شرکتها بر اساس سرمایه ثبت شده شرکت ، اظهار نامه مالیاتی ، و تایید ذیحساب بین ۲۰ تا ۲۶ % متغییر میباشد.