گواهینامه بین المللی رانندگی

با تلاش فراوان و یاری خداوند متعال توانستیم که سیستم گواهی نامه بین المللی رانندگی با اعتبارهای 10و 20 ساله را در ایران راه اندازی کنیم .