پاسپورت بلغارستان

یکی از خدمات شرکت پارس تاکان به همراه تیم متخصص و وکلای قانونی خود اخذ اقامت دائم بلغارستان و اخذ پاسپورت بلغارستان از طریق برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری می باشد. تخصص و مهارت شرکت پارس تاکان و ارتباط مستقیم با وکلای مرتبط با حکومت محلی، ما را قادر به تامین امنیت سرمایه شما و تضمین اخذ اقامت دائم با هزینه پایین می سازد. رابطه تنگاتنگ و نزدیک با مشتریان پارس تاکان، ما را قادر به تشخیص فرصت های درخور موقیت شغلی و تجاری تک تک مشتریان در بلغارستان می سازد.
یکی از امتیازات پاسپورت بلغارستان و برتری های برنامه مهاجرت به بلغارستان سطح هزینه پایین برای اخذ اقامت دائم در اتحادیه اروپا و هزینه فوق العاده پایین در امور بازرگانی و مالیاتی این کشور می باشد.
علاوه بر این، رشد قوی اقتصادی – جو استوار سیاسی – حجم بالای سرمایه گذاری خارجی – موقعیت مکانی استراتژیک در اروپا – سطح بالای کیفیت تحصیلی و روی هم رفته سطح بالای زندگی، عوامل شاخص در جذب متقاضیان برای این برنامه مهاجرتی می باشد.

پاسپورت بلغارستان

بزرگترین مزیت این برنامه مهاجرتی نسبت به برنامه های دیگر، اخذ پاسپورت پس از گذشت 5 سال از اقامت دائم فرد متقاضی می باشد و در این مدت فرد متقاضی برای اخذ پاسپورت نیازی به حضور فیزیکی و یا زندگی در بلغارستان نخواهد داشت. اما در هر حال فرد متقاضی به همراه اعضای خانواده خود می تواند در هر زمانی که مایل باشد به بلغارستان وارد و یا خارج شود. همچنین فرد متقاضی به همراه خانواده می تواند از تمام مزایای تحصیلی – کار و مسافرت به تمام اروپا استفاده نماید.

پروسه انجام کار : پاسپورت بلغارستان

پروسه انجام کار با رسیدگی به پیشینه تجاری فرد متقاضی و تایید منبع سرمایه آغاز خواهد شد.
پس از این مرحله، مجوز رسمی از طرف دولت بلغارستان برای انتقال سرمایه صادر خواهد شد.
بعد از انجام انتقال سرمایه، سند رسمی انتقال سرمایه از طرف وزارت دارایی بلغارستان برای سرمایه گذار صادر خواهد شد.
پروسه اخذ اقامت دائم بین 4 تا 6 ماه انجام پذیر می باشد.
پس از اعطای اقامت دائم، سرمایه گذار به همراه خانواده از حضور فیزیکی در این کشور برای اخذ پاسپورت معاف می شود.

شرایط مورد نیاز پاسپورت بلغارستان

چارچوب صلاحیت برای کاندیدهای این برنامه مهاجرتی به شرح ذیل می باشد:
– فرد متقاضی می بایست تابع یکی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا باشد.
– وکالت نامه رسمی و تایید توافق نامه سرمایه گذاری توسط سفارت بلغارستان.
– سرمایه گذاری مبلغ 160000 یورو (غیر قابل برگشت به سرمایه گذار)

هزینه ها : پاسپورت بلغارستان

پرداخت مبلغ 160000 یورو از طرف سرمایه گذار بعنوان سرمایه گذاری مستقیم (غیر قابل برگشت)
پرداخت مبلغ 10000 یورو برای هر خانواده بعنوان هزینه های دولتی – ترجمه مدارک و دیگر سرویسهای مربوطه.
پرداخت 1000 یورو هزینه وکیل بابت هر خانواده.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به بلغارستان از طریق سرمایه گذاری با ما تماس بگیرید و اعضای متخصص تیم پارس تاکان اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار خواهند داد.

پاسپورت بلغارستان

پاسپورت بلغارستان

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک روبرو کلیک کنید.