مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

روش مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری، مسیری آسان جهت كسب اقامت استرالیا برای افرادی است كه صاحب یك تجارت موفق بوده یا تجربه مدیریت اجرایی در سطوح عالی را داشته و سرعت و راحتی روش برایشان اولویت دارد. در این روش، متقاضی و افراد وابسته پس از طی مراحلی، نائل به دریافت ویزای اقامت استرالیا خواهند شد، كه بسته به كلاس ويزا، اقامت مي تواند دائم يا موقت قابل تبديل به دائم باشد.
از مهم ترین برنامه های مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری، می توان به 3 كلاس زیر اشاره کرد:

1. كلاس ویزای 188 (موقت)
2. كلاس ویزای 132 (دائم)
3. كلاس ویزای 888 (دائم)

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

در جدول زير، هزينه هاي دولتی مربوط به هر كلاس ويزا آمده است.

كلاس ويزا

متقاضي اصلي

(دلار استراليا)

همسر و هر فرزند وابسته بالاي 18 سال

(دلار استراليا)

هر فرزند وابسته زير 18 سال

(دلار استراليا)

132

6830

3415

1710

188

4675

2340

1170

888

2255

1130

565

در کلاس های ویزای 132 و 188، افرادی که بالای 18 سال بوده و دارای نمره IELTS حداقل 4.5 نباشند، باید هزینه های زیر را نیز به دولت استرالیا پرداخت نمایند:
متقاضی اصلی : 9795 دلار استرالیا
هر فرد وابسته : 4890 دلار استرالیا

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری