مهاجرت به کانادا – برنامه مهاجرت تجاری فدرال

مهاجرت به کانادا : برنامه فدرال مهاجرت تجاری طراحی شده است تا افرادی را به کانادا (هر استان به جز كبك) جذب کند که دارای تجربه تجارت و مدیریت باشند و از این طریق بتوانند به صورت موثر و موفق به توسعه اقتصادی كانادا کمک ‌كنند.

درخواست كنندگانی كه تمایل به اقامت در مونترال یا شهر دیگری در استان كبك دارند بایستی بر اساس شرایط گزینش استان كبك بررسی شوند.

اگر شما دارای تجربه تجاری / مدیریتی هستید و دارای سرمایه خالص نسبتاً بالایی می‌باشید، می‌توانید برای ویزای اقامت دائم كانادا از طریق یکی از زیر برنامه مهاجرت دسته تجاری اقذام نمایید:

برنامه سرمایه گذاری
برنامه كارآفرینی
برنامه خود اشتغالی

مهاجرت به کانادا – برنامه مهاجرت سرمایه گذاری فدرال

مهاجرت به کانادا : برنامه سرمایه گذاری مهاجرت در جستجوی جذب مدیران و تجار با تجربه‌ برای سرمایه گذاری به میزان ۸۰۰،۰۰۰ دلار در اقتصاد كانادا می‌باشد. سرمایه گذاران باید دارای شرایط زیر باشند :

  • حداقل دو سال در پنج سال گذشته تجربه تجاری به معنای مدیریت و مالكیت یك تجارت قابل قبول كه و یا مدیریت ۵ کارمند زیر دست در یك تجارت.
  • حداقل ثروت خالص ۱،۶۰۰،۰۰۰  دلار كانادا كه به صورت قانونی به دست آمده باشد.
  •  انجام یك سرمایه گذاری  ۸۰۰،۰۰۰  دلار كانادا (امکان تامین این مبلغ به صورت وام نیز وجود دارد.)

به علاوه شما باید حداقل ۳۵  امتیاز بر طبق  ۵  فاكتور انتخابی در سیستم امتیازی سرمایه گذاری باشید  ۵  فاكتور عبارتند از

معیار گزینش امتیازات
تحصیلات حداکثر ۲۵ امتیاز
تجربه مدیریتی حداکثر ۳۵ امتیاز
سن حداکثر ۱۰ امتیاز
دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسه حداکثر ۲۴ امتیاز
قابلیت انطباق حداکثر ۶ امتیاز
مجموع حداکثر ۱۰۰ امتیاز
امتیاز قبولی ۳۵ امتیاز

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید نشان دهند كه دارای تمكن مالی اقامتی كافی برای پشتیبانی از خود و خانواده شان پس از رسیدن به كانادا هستند. درخواست كنندگان و خانواده شان همچنین باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت به کانادا از سر بگذرانند. در هنگام سرمایه گذاری تحت این برنامه، شما می‌توانید یكی از دو گزینه زیر را انتخاب كنید:

  • سرمایه گذاری ۸۰۰،۰۰۰ دلار كانادا از وجوه و سرمایه‌های شخصی خودتان: شما می‌توانید یك سرمایه گذاری ۸۰۰،۰۰۰ دلار كانادا را با وجه خود با دولت كانادا داشته باشید. این وجه به طور كامل پس از حدود ۵  سال و دو ماه پس از پرداخت، به شما باز گرداننده خواهد شد.
  •  پرداخت هزینه مالی حدود ۱۸۰،۰۰۰ دلار كانادا: شما می‌توانید یك پرداخت یكباره مالی حدود  ۱۸۰،۰۰۰  دلار كانادا را به یك نهاد مالی مورد تائید دولت كانادا داشته باشید. این هزینه به شما باز گردانده نمی‌شود. در این حالت، نهاد مالی مورد نظر از طرف شما سرمایه گذاری را با استفاده از وجوه خودشان انجام می‌دهند. درخواست كنندگانی كه تمایل به اقامت در مونترال یا شهر دیگری در استان كبك دارند در بخش گزینش كبك قرار می‌گیرند.

مهاجرت به کانادا – برنامه مهاجرت كارآفرینی فدرال

مهاجرت به کانادا : برنامه كارآفرینی در جستجوی جذب مدیران و تجار با تجربه ای است كه خودشان به صورت فعال تجارتی را در كانادا مدیریت كنند كه به اقتصاد كمك ‌كند و مشاغلی را ایجاد نماید. كارآفرینان باید دارای شرایط زیر باشند:

  • حداقل دو سال در پنج سال گذشته تجربه تجاری به معنای مدیریت و مالكیت یك تجارت قابل قبول.
  • حداقل ثروت خالص ۳۰۰،۰۰۰ دلار كانادا كه به صورت قانونی به دست آمده باشد.
  •  برآوردن و برداشتن شرط کارآفرینی به معنای ایجاد شغل پس از ورود به کانادا

به علاوه شما باید حداقل ۳۵ امتیاز را با توجه به ۵ فاكتور گزینش در درجه بندی امتیازات كارآفرینی كسب كنید. پنج فاكتور گزینش عبارتند از:

معیار گزینش امتیازات
تحصیلات حداکثر ۲۵ امتیاز
تجربه مدیریتی حداکثر ۳۵ امتیاز
سن حداکثر ۱۰ امتیاز
دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسه حداکثر ۲۴ امتیاز
قابلیت انطباق حداکثر ۶ امتیاز
مجموع حداکثر ۱۰۰ امتیاز
امتیاز قبولی ۳۵ امتیاز

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید نشان دهند كه دارای تمكن مالی اقامتی كافی برای پشتیبانی از خود و خانواده شان پس از رسیدن به كانادا هستند.

درخواست كنندگان و خانواده شان همچنین باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت كانادا از سر بگذرانند.

پس از رسیدن به كانادا به عنوان مقیم دائم، برنامه كارآفرینی از شما خواهد خواست كه با ایجاد یا خرید کل یا درصدی (حداقل ۳۳/۳۳ % ) از یك تجارت كانادایی كه باید آن را مدیریت كنید، شرط ویزای اقامت کارآفرینی خود را بردارید. تجارت شما باید حداقل یك كار جدید برای یك شهروند كانادایی یا مقیم دائم ایجاد كند.

مهاجرت به کانادا – برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال

مهاجرت به کانادا : برنامه افراد خود اشتغال در جستجوی جذب درخواست كنندگانی است كه دارای تمایل و توانایی برای خود اشتغالی در كانادا هستند. از افراد خود اشتغال سابقه حداقل دو سال تجربه مرتبط در پنج سال گذشته خواسته می‌شود. كه یا

  • یک كمك مهم برای زندگی فرهنگی-هنری یا ورزشی در كانادا باشد. و یا
  • در مدیریت مزرعه باشد و تمایل و توانایی جهت خرید و مدیریت یك مزرعه در كانادا وجود داشته باشد.

به علاوه شما باید حداقل ۳۵ امتیاز را با توجه به ۵ فاكتور گزینش در درجه بندی امتیازات كارآفرینی كسب كنید. پنج فاكتور گزینش عبارتند از:

معیار گزینش امتیازات
تحصیلات حداکثر ۲۵ امتیاز
تجربه مدیریتی حداکثر ۳۵ امتیاز
سن حداکثر ۱۰ امتیاز
دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسه حداکثر ۲۴ امتیاز
قابلیت انطباق حداکثر ۶ امتیاز
مجموع حداکثر ۱۰۰ امتیاز
امتیاز قبولی ۳۵ امتیاز

علاوه بر شرایط فوق درخواست كنندگانی که انتخاب میشوند باید نشان دهند كه دارای تمكن مالی اقامتی كافی برای پشتیبانی از خود و خانواده شان پس از رسیدن به كانادا هستند.

درخواست كنندگان و خانواده شان همچنین باید آزمایشات سلامت پزشكی و امنیتی را به عنوان بخشی از پروسه درخواست مهاجرت كانادا از سر بگذرانند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک روبرو کلیک کنید.