پاسپورت سنت کیتس و نویس

پاسپورت سنت کیتس و نویس : کشور سنت کیتس و نویس (St. Kitts & Nevis) که در قانون اساسی سنت کریستوفر و نویس (St. Christopher & Nevis) نامیده می شو از سال 1983 به استقلال دست یافته و از نظر جغرافیایی در 200 کیلومتری جنوب شرقی میامی واقع شده است که شامل دو جزیره ب نامهای نویس (Nevis) با مساحت 2/93 کیلومتر مربع و سنت کیت (St. Kitts) با مساحت 4/168 کیلومتر مربع میباشد.
زبان رسمی این کشور انگلیسی و عضو سازمان ملل متحد (UN) و سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و مشترک المنافع انگلستان و دیگر سازمانهای بین المللی میباشد..
مقر اصلی بانک مرکزی کاریبین شرقی در سنت کیتس میباشد و انی نشانکر ثبات پولی دلار کاریبین شرقی ($ EC) میباشد که پول رایج اغلب کشورهای کاریبین شرقی است. این پول وابسته به دلار آمریکا می باشد.
این کشور بصورت دمکراتیک و با سیستم پرالمانی اداره می گردد و تحت سرپرستی ملکه انگلستان میباشد.
کشور سنت کیتس و نویس یکی از کشورهای زیبا و سرسبز آمریکای مرکزی میباشد.

پاسپورت سنت کیتس و نویس

پاسپورت سنت کیتس و نویس : کشور سنت کیتس و نویس (St. Kitts & Nevis) که در قانون اساسی سنت کریستوفر و نویس (St. Christopher & Nevis) نامیده می شو از سال 1983 به استقلال دست یافته و از نظر جغرافیایی در 200 کیلومتری جنوب شرقی میامی واقع شده است که شامل دو جزیره ب نامهای نویس (Nevis) با مساحت 2/93 کیلومتر مربع و سنت کیت (St. Kitts) با مساحت 4/168 کیلومتر مربع میباشد.
زبان رسمی این کشور انگلیسی و عضو سازمان ملل متحد (UN) و سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) و مشترک المنافع انگلستان و دیگر سازمانهای بین المللی میباشد..
مقر اصلی بانک مرکزی کاریبین شرقی در سنت کیتس میباشد و انی نشانکر ثبات پولی دلار کاریبین شرقی ($ EC) میباشد که پول رایج اغلب کشورهای کاریبین شرقی است. این پول وابسته به دلار آمریکا می باشد.
این کشور بصورت دمکراتیک و با سیستم پرالمانی اداره می گردد و تحت سرپرستی ملکه انگلستان میباشد.
کشور سنت کیتس و نویس یکی از کشورهای زیبا و سرسبز آمریکای مرکزی میباشد.

پاسپورت سنت کیتس و نویس

پاسپورت سنت کیتس و نویس

شرایط مورد نیاز:

برای سرمایه گذاری جهت اخذ پاسپورت این کشور نیازمند پرداخت مبلغ معینی بین 200000 $ تا 400000 $ (با توجه به تعداد اعضای خانواده این مبلغ متغیر است) به صنعت تصفیه و تولید شکر (SIDF) (یک خیریه عمومی) میباشد.

برای پرداخت مبلغ به صنعت تصفیه و تولید شکر (SIDF)چهار حالت وجود دارد:
1- جهت یک فرد به تنهایی مبلغ 200000 $ که این مبلغ غیر قابل برگشت میباشد.
2- جهت یک فرد با سه عضو خانواده (یعنی با همسر و دو فرزند زیر 18 سال) مبلغ 250000 $ که این مبلغ غیر قابل برگشت میباشد.
3- جهت یک فرد با پنج عضو خانواده (یعنی با همسر و چهار فرزند زیر 18 سال) مبلغ 300000 $ که این مبلغ غیر قابل برگشت میباشد.
4- جهت یک فرد با شش عضو خانواده و بیشتر مبلغ 400000 $ که این مبلغ غیر قابل برگشت میباشد.
موارد فوق شامل هزینه های دولتی می گردد اما هزینه های اجرایی و وکیل جداگانه محاسبه می گردد که بسته به هر مورد هزینه های اجرایی و وکیل متفاوت است.

مزایای اخذ پاسپورت سنت کیتس و نویس

– مسافرت به تمام کشورهای اروپایی بدون نیاز به ویز
– زندگی در انگلستان بدون نیاز به ویز
– مسافرت به کانادا بدون نیاز به ویز
– مسافرت به استرالیا بدون نیاز به ویز
– صدور ویزای ایالات متحده در عرض یک هفته
– امکان داشتن دو پاسپورت همزمان
– اخذ پاسپورت بدون نیاز به مصاحبه با سفارت
– اخذ پاسپورت بدون نیاز به داشتن شرایط سنی
– اخذ پاسپورت بدون نیاز به سفر به خارج از کشور محل اقامت خود
– اخذ پاسپورت بدون نیاز به زندگی و اقامت در کشور مربوطه