ویزا کارت کلاسیک

ویزا کارت کلاسیکد : اردشین اینوستمنت بانک با داشتن قرارداد همکاری نظیر Citibank آمریکا خود را از سایر بانکهای ارمنستان جدا نموده و حتی در امارات با بانک الحبیب رابطه کاری نزدیکی برقرارنموده است.این بانک در کشور فرانسه دارای دفتر Representation است و بهترین گزینه برای کسانی است که داشتن خدمات خوب بانکی بصورت شخصی و همچنین پشتیبانی بسیار مناسب برایشان در درجه اول قرار دارد.

عصر عصر ارتباطات است و دنیا دنیای دیجیتال امروزه شما در محل کارتان نشسته اید و با زدن یک کلید خرید و یا هر نوع خدماتی را در آن سوی دنیا دریافت می نمائید .با توجه به اینکه متاسفانه کشور عزیزمان ایران در لیست کشورهای تحریمی قرار دارد.و از انجام امور بانکی بین المللی محروم است.لذا همواره این نیاز برای قشر ایرانی احساس می گردد که بتواند از این تکنولوزی بهترین و بیشترین استفاده را داشته باشد .شرکت پارس تاکان پس از تحقیقات فراوان و البته رایزنی در این رابطه از میان کشورهای ارائه دهنده این خدمات که قادر به ارائه خدمات به ایرانیان نیز می باشند. بهترین کشوررا انتخاب نموده (که البته کار آسانی هم نمی باشد )و شروع به ارائه خدمات در این زمینه که همان ارائه کارتهای اعتباری می باشد نموده است ممکن است این کارت را کشورهای دیگر نیز به شما ارائه نمایند ولی همیشه به خاطر داشته باشید که پشتیبانی و خدمات بعد از فروش بیشترین امتیاز یک معامله می باشد .پس آگاه باشید و این امتیاز را از دست ندهید.

ویزا کارت کلاسیک

ویزا کارت کلاسیک